Business valmennus

Valmennus, joka räätälöidään yrityksesi tarpeiden mukaan. 


Jokainen yritys on erilainen ja samoin valmennuksen tarve. Kartoitetaan yhdessä  kuinka voin auttaa teitä loistamaan entistä paremmin! 

Työntekijän hyvinvointi näkyy paitsi tiimin toimivuutena, myös asiakastyytyväisyytenä ja asiakkaiden sitoutumisena hyvinvoivaan yritykseen. Hyvinvointiin kannattaa panostaa ennaltaehkäisevästi ja tähän coachauksella pureudutaan. Hyvinvointi on nykyajan kilpailuvaltti työntekijämarkkinoilla ja saa aikaan merkittäviä kustannussäästöjä vähentyneiden sairauspoissaolojen muodossa. Hyvä työntekijä antaa parhaansa hyvään työpaikkaan ja pitkäaikaisesti yritykseen sitoutunut työntekijä omaa valtavan erikoisosaamisen jota ei saada lyhyemmillä työsuhteilla.  

Työn tehokkuus ja tulos ovat usean tekijän summa. Positiivinen tehokkuus luodaan mm. selkeyttämällä yhteiset arvot ja tavoitteet, kuuntelemalla aidosti työntekijän toiveita ja tarpeita, löytämällä jokaisen vahvuudet ja kehitystoiveet sekä tehden viestinnästä toimivaa. Monenlaisia teknisiä ratkaisuja on tarjolla, mutta kaiken takana ovat kuitenkin ihmiset ja yhteen hiileen puhaltava tiimi.

Esimiehille on huomattavaa hyötyä valmentavasta otteesta työssään ja tavoite onkin, että valmentajan lähdettyä työyhteisö ja johtajuus toimivat entistä paremmin, uusilla, valmennuksesta saaduilla menetelmillä.

Valmennusvaihtoehdot


Tarjoan räätälöityjä ryhmä- ja tiimivalmennuspaketteja ja OMAVALMENTAJA LEADER -esimiesvalmennusta, jossa esimies oppii valmentavan johtamisen taitoja ja saa keinoja omaan hyvinvointiinsa. Huomaathan, että OMAVALMENTAJA -paketin voit myös ostaa henkilöstöllesi lisätäksesi hyvinvointia tehokkaasti ja aikaa jää muuhunkin. OMAVALMENTAJA-paketeissa tapaamisen kesto on maksimissaan 20 minuuttia ja pureudumme tapaamisissa juuri siihen asiaan, jota siinä hetkessä tarvitaan.